Domeinen

1 punt per uur bij- en nascholing (beleid 2018-2020)

Met ingang van 1 januari 2018 werkt het KRP met een waardering van één accreditatiepunt per uur bij- en nascholing. De nieuwe normering ziet er als volgt uit:
 

 • Medisch pedicure: 24 punten in drie jaar, waarvan:
  • minimaal 9 punten in het domein Voetzorg,
  • minimaal 3 punten in het domein Kwaliteitsbewust handelen,
  • minimaal 6 punten in het domein Professionaliteit
  • 6 punten zijn vrij invulbaar over de domeinen naar eigen keuze.  
 • Pedicure DV/RV: 21 punten, waarvan maximaal 3 punten in de categorie vrije ruimte
 • Pedicure DV of RV: 15 punten, allen uit categorie beroepsvereisten
 • MP in opl.: normering ongewijzigd, binnen de termijn het diploma medisch pedicure behalen

Let op: deze normering wordt niet alleen toegepast voor periodes die in 2018 of later starten, maar ook voor periodes die op dit moment al zijn gestart en binnenkort aflopen.

 

Domeinen

Met ingang van 1 januari 2015 kent het kwaliteitsregister de volgende domeinen:
 • Voetzorg: Activiteiten die bijdragen aan vakinhoudelijke kennis en vaardigheden. Bijvoorbeeld op het gebied van behandeling, onderzoek, ziektebeelden, etc. De inhoud past binnen de vakbekwaamheid van de medisch pedicure. 
 • Kwaliteitsbewust handelen: trajecten die bijdragen aan het verhogen van het kwaliteitsbewustzijn, binnen de kaders van de normen van de branche. Bijvoorbeeld: hoe ervaren mijn klanten mijn werkzaamheden en wat ik daarin verbeteren (klanttevredenheidsonderzoek), werk ik volgens de normen in de branche ((zelf)evaluatie), overleg met collega’s en andere professionals (intervisie, intercollegiale toetsing), etc.  
 • Professionaliteit: Activiteiten die bijdragen aan een professionele bedrijfsvoering en/of beroepsuitoefening door de medisch pedicure. Bijvoorbeeld op het gebied van ondernemerschap, samenwerking met andere disciplines, EHBO/BHV, persoonsontwikkeling, verbreding marktperspectief, etc.

Doelstelling domeinen
Het doel van de domeinen is om ervoor te zorgen dat de medisch pedicure zich minimaal binnen alle belangrijke deelgebieden ontwikkelt. Registratie in het KRP borgt immers dat de medisch pedicure zich inzet voor kwaliteitsontwikkeling waarmee men zich doorontwikkelt binnen de competenties van het diploma. Hiermee wordt voorkomen dat er een te beperkte kwaliteitsontwikkeling plaatsvindt.   

Minimale inzet per domein
Alleen medisch pedicures die vanaf 1 januari 2015 een nieuwe persoonlijke accreditatieperiode starten, moeten verplicht per domein een aantal activiteiten volgen:

 • Voetzorg: minimaal 3 activiteiten
 • Kwaliteitsbewust handelen: minimaal 2 activiteiten
 • Professionaliteit: minimaal 2 activiteiten

Domeinen zichtbaar voor activiteiten in verleden
Ook activiteiten uit het verleden zijn ingedeeld in domeinen. Hierdoor wordt in het profiel inzichtelijk waar de pedicure zich in het verleden op richtte.  

 

Accreditatie punten per 2018